Studium wykonalności

Przygotowany przez zespół Projektmanagement Polska dokument jakim jest Studium Wykonalności pozwala Inwestorowi na pozyskanie wiedzy na temat sposobu, kosztów i terminów wykonania niezbędnej infrastruktury oraz pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, które umożliwią Inwestorowi nie tylko pozyskanie decyzji administracyjnych w przyjętych terminach, ale również realizację kompletu prac budowlanych bez przeszkód prawnych, administracyjnych, jak również technicznych.