Rozwój nieruchomości

Każda nieruchomość przed jej pozyskaniem wymaga szczegółowej analizy, której rezultatem jest opracowanie wskazujące inwestorom nie tylko gdzie zlokalizowana jest dana nieruchomość, jaką ma wielkość i kształt, ale również w jaki sposób można ją zabudować, jakie ograniczenia narzucone są przez Warunki Zabudowy (WZ) lub Miejscowy Plan Zagospodarowania (MPZ). Ponadto opracowanie zawiera informacje w zakresie ustaleń konserwatorskich, możliwości technicznego przyłączenia budynków do mediów, ustalenia miejsca wjazdów i wyjazdów, a także możliwe koncepcje optymalnego zagospodarowania przedmiotowych nieruchomości. Rozwój nieruchomości to także opracowanie rzetelnego harmonogramu realizacji inwestycji oraz wstępne szacowanie jej kosztów.