Joint venture

Zespół Projektmanagement Polska jest otwarty na realizację projektów w systemie Joint Venture. W takim przypadku Klient może wnieść nieruchomość do spółki, na której to zespół Projektmanagement Polska  na własny rachunek rozwinie i wybuduje projekt, a zyski zostaną podzielone wg. ustalonego na początku parytetu. Zapraszamy do współpracy osoby posiadające atrakcyjne nieruchomości.