Generalne projektowanie

Przed podjęciem decyzji o wyborze biura projektowego dbamy o to, aby doświadczenie i kompetencje zespołu składającego się z architektów, projektantów branżowych, geodetów, geotechników, rzeczoznawców, pozwalały na optymalne zagospodarowanie nieruchomości z rozwiązaniami, które w danej branży (biurowa, hotelowa, mieszkaniowa, logistyczna) zapewnią najlepsze walory użytkowe, estetyczne przy jednoczesnym zachowaniu oczekiwanego przez Inwestora budzetu. Tym samym dla każdego projektu z uwagi na jego unikalne cechy dobieramy w sposób indywidualny zespół projektowy, którym zarządzamy.