Development

Zespół Projektmanagement Polska nabywając nieruchomości tworzy dla każdej z nich spółki celowe świadczące dla nich usługi projektowania, rozwoju nieruchomości, zarządzania projektem, usługi marketingu, sprzedaży i komercjalizacji. Ponadto wybiera wykonawców prac, którymi zarządza aż do momentu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.