EPP

Inwestycja polegająca na budowie w systemie Zaprojektuj i Wybuduj zakładu produkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu zrealizowana w Jelczu Laskowicach, w podstrefie Jelcz Laskowice WSSE „Inwest-Park".

Okres realizacji - 1 rok.

EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP