Solo 11

Luksusowy budynek mieszkalny-wielorodzinny z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną, budynek 5-kondygnacyjny, z kompleksową infrastrukturą techniczną, wjazdem, wyjazdem na teren od ul. Ziemowita, drogą wewnętrzną, terenem utwardzonym, miejscami postojowymi, chodnikami i zielenią. Budynek usytuowany na terenie składającym się z dwóch działek o nr 1/13, 1/14 AM 07 w obrębie Stare Miasto we Wrocławiu o łącznej powierzchni 3313,0 m2.

Realizacja obejmowała: pozyskanie nieruchomości, rozwój projektu, projekt, decyzje administracyjne wraz z pozwoleniem na budowę, budowę pod klucz, komercjalizację, marketing i sprzedaż.

Okres realizacji - 1 rok.

Solo 11
Solo 11
Solo 11
Solo 11
Solo 11
Solo 11
Solo 11