Polityka prywatności

Uprzejmie informujemy, że Spółka PROJEKTMANAGEMENT POLSKA spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. świętego Mikołaja 7, 50-125 Wrocław przetwarza następujące kategorie danych:

Dane kontaktowe w celu realizacji zamówienia.
Dane wymagane do identyfikacji na potrzeb zamówienia, wykonania usługi i wystawienia faktury.
Państwa dane uzyskaliśmy :

Bezpośrednio od Państwa.
Ze źródeł pub licznie dostępnych , np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO", „ORODO", „GDPR" lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

Administratorem danych osobowych jest PROJEKTMANAGEMENT POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ul. św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zrealizowania zamówienia, zlecenia usługi transportu zrealizowanego zamówienia, wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ich usunięcia na skutek wykonania stosownego uprawnienia przez osobę, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: 1) kontakt e-mailowy pod adresem: info@projektmanagement.pl  2) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem ul. św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu realizacji opisanych wyżej celów, przez okres niezbędny do realizacji tych celów.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością naszej firmy. Są chronione prawem autorskim, które przysługuje Projektmanagement Polska Sp. z o.o.
 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Projektmanagement Polska Sp. z o.o. i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Projektmanagement Polska Sp. z o.o.
 

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu/  naszej strony internetowej  treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści.
W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach.
Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor i wydawca serwisu projektmanagement.pl nie biorą odpowiedzialności za decyzje podjęte pod wpływem informacji zawartych na tej stronie. Nazwy, marki handlowe oraz loga pojawiające się na stronach projektmanagement.pl są wykorzystywane w celach informacyjnych. Kontakt do autora: info@projektmanagement.pl


Pozdrawiamy,

zespół Projektmanagement Polska