Kontakt

Biuro

Projektmanagement Polska Sp. z o.o.

ul. św. Mikołaja 7

50 - 125 Wrocław

 

KRS: 0000207456 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydz. Gosp. KRS) 

NIP: 8971696066, kapitał zakładowy: 50 tys zł

Mapa